عبدالحمید امامی

رئیس کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

زهرا صباغیان

دبیر کمیسیون مالی و اقتصاد شهری

معرفی

تاکید برساخت و تکمیل فازهای نمایشگاه شهر آفتاب

جلسه بررسی راهکارهای جذب مشارکت و تکمیل فازهای نمایشگاه شهر آفتاب با حضور مدیران شهری و شرکت های سرمایه گذاری درخصوص انتقال نمایشگاه ها به مجموعه شهر آفتاب، با هدف کاهش ترافیک و آلودگی هوا و استفاده بهینه از فضاهای نمایشگاهی برگزار شد

موافقت دیوان عدالت اداری با تعیین عوارض کسری پارکینگ و تابلوهای معرف مشاغل

هجدهمین نشست مشترک مدیران حقوقی شهرداری های کلانشهرها با معاونين و قضات عالى رتبه دیوان عدالت اداری برگزار شد که طی آن دیوان عدالت اداری با برخی پیشنهادات شهرداریها از جمله تعیین عوارض کسری پارکینگ و تابلوهای معرف مشاغل موافقت کرد

مدیرکل خزانه داری شهرداری تهران، از راه اندازی بازار تهاتر آنلاین برای نخستین بار خبر داد

مدیرکل خزانه داری شهرداری تهران، از راه اندازی بازار تهاتر آنلاین برای نخستین بار خبر داد

معرفی 10 سامانه در سومین همایش و نمایشگاه "تهران هوشمند

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از معرفی 10 سامانه به منظور ارایه توانمندی های این معاونت در حوزه فناوری و نوآوری‌های نوین در سومین همایش و نمایشگاه «تهران هوشمند» خبر داد

پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی

معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، از پرداخت مطالبات پیمانکاران با برات کارت الکترونیکی در آینده نزدیک خبر داد